JUBILEUSZ 20-LECIA KAPŁAŃSTWA O.GRZEGORZA

   Dnia 31 maja w naszej wspólnocie parafialnej obchodziliśmy Jubileusz 20-lecia Kapłaństwa o.Grzegorza – proboszcza parafii i przeora klasztoru.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył sam jubilat w koncelebrze z o. Franciszkiem. Były życzenia i upominki od delegacji z sołectw oraz grup parafialnych. O. Grzegorz wygłosił kazanie w którym opowiedział historię przebiegu swojego kapłaństwa. Podkreślał jak bardzo zżył się z tutejszą społecznością, jednocześnie dziękując za wszelką pomoc, serdeczność i modlitwę.   

Ojciec Grzegorz Słowikowski wstąpił do zakonu Ojców Pasjonistów w 1993 roku. W 2000 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk adp. Władysława Ziółka. 0d 2000 do 2002 roku przebywał w Przasnyszu, później rok w Rawie Mazowieckiej i od 2003 do 2014 ponownie w Przasnyszu. Ma 15-letni staż katechety. Od 2014 roku pełni funkcję proboszcza i przeora klasztoru w Sadowiu. 

Dziękujemy Ojcu Grzegorzowi za jego otwartość, troskę, uśmiech i cierpliwość, że jako proboszcz dba o sprawy parafii, jako gospodarz stara się by zarówno nasz kościół, klasztor i całe obejście stawały się coraz piękniejsze i przyciągały ludzi.

Otoczmy Jubilata naszą serdeczną modlitwą wypraszając dla Niego dary Ducha Świętego i potrzebne łaski na dalsze lata posługi kapłańskiej w naszej parafii.